Tegaderm CHG jest przeznaczony do mocowania i zabezpieczania kateterów donaczyniowych. Opatrunek dostępny jest w kilku kształtach i rozmiarach.  Badania in vitro dowodzą, że opatrunek Tegaderm CHG zapewnia barierę i posiada właściwości bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Opatrunek Tegaderm CHG jest przezroczysty, co umożliwia ciągłą obserwację miejsca wkłucia oraz oddychający, co zapewnia właściwą wymianę pary wodnej przez opatrunek.