Tegaderm I.V. Advanced to przezroczysty sterylny opatrunek przeznaczony do mocowania i zabezpieczania wkłuć dożylnych i dotętniczych. Opatrunek stanowi barierę dla płynów, bakterii, wirusów, innych mikroorganizmów i zanieczyszczeń. Klej opatrunku posiada wysoką przylepność do skóry i wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek jest bardzo komfortowy dla pacjenta i przyśpiesza proces leczenia.